استعلام تعرفه قیمت خدمات عکاسی و طراحی ایده

استعلام قیمت عکاسی صنعتی

*تمامی قیمت ها به تومان است.

*تعداد حداقل فریم برای عکاسی زمینه سفید 5 فریم، چیدمان و فضاسازی 3 فریم و وسایل نقلیه 5 فریم می باشد.

*تعداد فریم بالا الزاما دلیلی بر پایین آمدن قیمت نیست و تنها در عکاسی زمینه سفید تیراژ تاثیرگذار می باشد.

*بازدید لوکیشن و هزینه آن بصورت توافقی می باشد.

*هزینه مدل و تیم عکاس و ورودی لوکیشن و گریمور و ایاب و ذهاب و اقامت و پذیرایی پرسنل به عهده کارفرماست.

*تعیین تعداد روزهای کاری برای هر پروژه براساس نظر عکاس می باشد. *تعیین تکنیک عکاسی بنا به نظر عکاس می باشد.

*آماده سازی لوکیشن از هر نظر به عهده کارفرما میباشد و اگر هرگونه اهمال در این مورد در روز عکاسی انجام شود که وقفه در کار تیم عکاس ایجاد کند هزینه ویزیت یک روز کاری برای عکاس محاسبه خواهد شد.

عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی صنعتی محصولات
عکاسی از محصولات تا 20cm - حداقل 5 فریم
- + 85000 0
عکاسی از محصولات تا 50cm - حداقل 5 فریم
- + 100000 0
عکاسی از محصولات تا 80cm - حداقل 5 فریم
- + 130000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی صنعتی محصولات" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی از مواد غذایی
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 60000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 100000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 175000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 60000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 75000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی از مواد غذایی" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی جواهرات و بدلیجات
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 300000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - استفاده از مدل (سر، گردن، گوش)
- + 280000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 100000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 3 فریم - استفاده از مدل (سر، گردن، گوش)
- + 280000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی جواهرات و بدلیجات" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
فلزات (مات و براق)
حداقل تعداد 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 110000 0
حداقل تعداد 5 فریم عکس - چیدمان
- + 150000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - زمینه سفید
- + 250000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - چیدمان
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - فضاسازی
- + 480000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - زمینه سفید
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - چیدمان
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - فضاسازی
- + 650000 0
تعرفه قیمت در شاخه "فلزات (مات و براق)" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
شیشه و بلور
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 75000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان
- + 200000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 500000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 125000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان
- + 255000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 550000 0
تعرفه قیمت در شاخه "شیشه و بلور" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
محصولات دارای بافت
حداقل 5 فریم - به صورت دیتیل (بخشی از کار)
- + 50000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان
- + 150000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 580000 0
حداقل 5 فریم - به صورت دیتیل (بخشی از کار)
- + 85000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان
- + 200000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 580000 0
تعرفه قیمت در شاخه "محصولات دارای بافت" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
لوازم آرایشی و بهداشتی
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 40000 0
حداقل 3 فریم عکس - چیدمان
- + 350000 0
فضاسازی
- + 800000 0
استفاده از مدل
- + 500000 0
تعرفه قیمت در شاخه "لوازم آرایشی و بهداشتی" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
انواع کفپوش ها
زمینه سفید
- + 500000 0
حداقل 5 فریم - به صورت دیتیل
- + 65000 0
فضاسازی
- + 800000 0
تعرفه قیمت در شاخه "انواع کفپوش ها" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
مبلمان خانگی و اداری
عکاسی در فروشگاه / انبار - حداقل 5 فریم عکس (زمینه سفید)
- + 150000 0
عکاسی در فروشگاه / انبار - حداقل 5 فریم عکس (چیدمان)
- + 350000 0
عکاسی در فروشگاه / انبار - فضاسازی
- + 580000 0
تعرفه قیمت در شاخه "مبلمان خانگی و اداری" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
انواع پوشاک
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 100000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 250000 0
حداقل 3 فریم - فضاسازی
- + 380000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 110000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 75000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - فضاسازی
- + 350000 0
تعرفه قیمت در شاخه "انواع پوشاک" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی معماری
حداقل 10 فریم
- + 150000 0
حداقل 10 فریم - بدون تجهیزات با تکنیک عکاسی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم - با تجهیزات نورپردازی عکاسی
- + 320000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی معماری" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی از فضای اداری و صنعتی
ویزیت
- + 350000 0
حداقل 15 فریم - با نورپردازی
- + 130000 0
روزانه
800000 0
تعداد فریم عکس در یک روز کاری - حداقل 5 فریم
- + 100000 0
تعداد 50 فریم عکس در یک روز کاری
2500000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی از فضای اداری و صنعتی" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
کپی برداری
حداقل 5 فریم عکس - بدون شیشه
- + 100000 0
حداقل 5 فریم عکس - با شیشه
- + 130000 0
تعرفه قیمت در شاخه "کپی برداری" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی وسایل نقلیه
فضای داخلی خودرو - حداقل 5 فریم
- + 850000 0
فضای خارجی خودرو - حداقل 5 فریم
- + 500000 0
دیتیل (بخشی از اتومبیل) - حداقل 5 فریم
- + 250000 0
دیتیل (بخشی از اتومبیل) - حداقل 5 فریم
- + 95000 0
فضای خارجی موتورسیکلت - حداقل 5 فریم
- + 250000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی وسایل نقلیه" : 0
مبلغ کل (تومان): 0


تعرفه عکاسی تبلیغاتی

 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی محصولات
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی برای کاتالوگ
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از کارخانه
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از سمینار
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از چرم
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از پوشاک
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از مواد غذایی
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از دکوراسیون
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از مبلمان
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی برای بیلبورد
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از شیشه
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی آرایشی