استعلام تعرفه قیمت خدمات عکاسی و طراحی ایده

عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی صنعتی محصولات
عکاسی از محصولات تا 20cm - حداقل 5 فریم
- + 85000 0
عکاسی از محصولات تا 50cm - حداقل 5 فریم
- + 100000 0
عکاسی از محصولات تا 80cm - حداقل 5 فریم
- + 130000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی صنعتی محصولات" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی از مواد غذایی
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 60000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 100000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 175000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 60000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 75000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی از مواد غذایی" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی جواهرات و بدلیجات
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 300000 0
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 150000 0
حداقل 5 فریم عکس - چیدمان و تزئینی
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - استفاده از مدل (سر، گردن، گوش)
- + 280000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 100000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 150000 0
حداقل 3 فریم - استفاده از مدل (سر، گردن، گوش)
- + 280000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی جواهرات و بدلیجات" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
فلزات (مات و براق)
حداقل تعداد 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 110000 0
حداقل تعداد 5 فریم عکس - چیدمان
- + 150000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - زمینه سفید
- + 250000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - چیدمان
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - فضاسازی
- + 480000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - زمینه سفید
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - چیدمان
- + 350000 0
حداقل تعداد 3 فریم عکس - فضاسازی
- + 650000 0
تعرفه قیمت در شاخه "فلزات (مات و براق)" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
شیشه و بلور
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 75000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان
- + 200000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 500000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 125000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان
- + 255000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 550000 0
تعرفه قیمت در شاخه "شیشه و بلور" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
محصولات دارای بافت
حداقل 5 فریم - به صورت دیتیل (بخشی از کار)
- + 50000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان
- + 150000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 580000 0
حداقل 5 فریم - به صورت دیتیل (بخشی از کار)
- + 85000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان
- + 200000 0
حداقل 2 فریم - فضاسازی
- + 580000 0
تعرفه قیمت در شاخه "محصولات دارای بافت" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
لوازم آرایشی و بهداشتی
حداقل 5 فریم عکس - زمینه سفید
- + 40000 0
حداقل 3 فریم عکس - چیدمان
- + 350000 0
فضاسازی
- + 800000 0
استفاده از مدل
- + 500000 0
تعرفه قیمت در شاخه "لوازم آرایشی و بهداشتی" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
انواع کفپوش ها
زمینه سفید
- + 500000 0
حداقل 5 فریم - به صورت دیتیل
- + 65000 0
فضاسازی
- + 800000 0
تعرفه قیمت در شاخه "انواع کفپوش ها" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
مبلمان خانگی و اداری
عکاسی در فروشگاه / انبار - حداقل 5 فریم عکس (زمینه سفید)
- + 150000 0
عکاسی در فروشگاه / انبار - حداقل 5 فریم عکس (چیدمان)
- + 350000 0
عکاسی در فروشگاه / انبار - فضاسازی
- + 580000 0
تعرفه قیمت در شاخه "مبلمان خانگی و اداری" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
انواع پوشاک
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 100000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 250000 0
حداقل 3 فریم - فضاسازی
- + 380000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 110000 0
حداقل 5 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - فضاسازی
- + 350000 0
حداقل 5 فریم - زمینه سفید
- + 75000 0
حداقل 3 فریم - چیدمان و تزئینی
- + 200000 0
حداقل 3 فریم - فضاسازی
- + 350000 0
تعرفه قیمت در شاخه "انواع پوشاک" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی معماری
حداقل 10 فریم
- + 150000 0
حداقل 10 فریم - بدون تجهیزات با تکنیک عکاسی
- + 150000 0
حداقل 5 فریم - با تجهیزات نورپردازی عکاسی
- + 320000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی معماری" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی از فضای اداری و صنعتی
ویزیت
- + 350000 0
حداقل 15 فریم - با نورپردازی
- + 130000 0
روزانه
800000 0
تعداد فریم عکس در یک روز کاری - حداقل 5 فریم
- + 100000 0
تعداد 50 فریم عکس در یک روز کاری
2500000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی از فضای اداری و صنعتی" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
کپی برداری
حداقل 5 فریم عکس - بدون شیشه
- + 100000 0
حداقل 5 فریم عکس - با شیشه
- + 130000 0
تعرفه قیمت در شاخه "کپی برداری" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
عکاسی وسایل نقلیه
فضای داخلی خودرو - حداقل 5 فریم
- + 850000 0
فضای خارجی خودرو - حداقل 5 فریم
- + 500000 0
دیتیل (بخشی از اتومبیل) - حداقل 5 فریم
- + 250000 0
دیتیل (بخشی از اتومبیل) - حداقل 5 فریم
- + 95000 0
فضای خارجی موتورسیکلت - حداقل 5 فریم
- + 250000 0
تعرفه قیمت در شاخه "عکاسی وسایل نقلیه" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
طراحی لوگو، آرم
شامل 3 طرح پایه (اتود)
800000 0
شامل 3 طرح پایه (اتود)
900000 0
شامل 3 طرح پایه (اتود)
1400000 0
تعداد اتود اضافه شده بر طرح اصلی
- + 200000 0
طراحی مجدد لوگوی قبلی شما با تغییرات
- + 350000 0
تعرفه قیمت در شاخه "طراحی لوگو، آرم" : 0
عنوانتوضیحات کوتاهتعدادقیمت خدماتمجموع
طراحی ست اداری
طراحی دو طرف کارت
- + 50000 0
طراحی دو طرف کارت با 3 طرح پایه (اتود)
- + 100000 0
سربرگ معمولی
- + 100000 0
3 طرح پایه (اتود)
- + 200000 0
طرح پاکت نامه بر اساس سربرگ
- + 50000 0
طراحی بر اساس یونیفرم ست اداری
- + 50000 0
طراحی با سه اتود
- + 250000 0
طراحی مجموعه اوراق اداری شامل: سربرگ، پاکت نامه استاندارد، جلد روی CD و کارت ویزیت (3 اتود)
- + 450000 0
طراحی مجموعه اوراق اداری شامل: سربرگ، پاکت نامه استاندارد، جلد روی CD و کارت ویزیت
- + 280000 0
طراحی مجموعه اوراق اداری شامل: سربرگ A4 , A3 ، پاکت نامه استاندارد، جلد روی CD و کارت ویزیت طراحی خاص (3 اتود)
- + 600000 0
تعرفه قیمت در شاخه "طراحی ست اداری" : 0
مبلغ کل (تومان): 0


تعرفه عکاسی تبلیغاتی

 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی محصولات
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی برای کاتالوگ
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از کارخانه
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از سمینار
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از چرم
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از پوشاک
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از مواد غذایی
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از دکوراسیون
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از مبلمان
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی برای بیلبورد
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی از شیشه
 • تعرفه عکاسی تبلیغاتی آرایشی